Hoe finaal is een finale kwijting?

Wanneer je als werkgever afscheid neemt van je werknemer, wil je dat dat goed gebeurt. Geen losse eindjes en geen dingen waar hij later op kan terugkomen. Een finaal kwijtingsbeding is daarvoor de oplossing, maar dan moet je dat wel goed formuleren.

Afsluiten en dichttimmeren
Bij een beëindiging van het dienstverband wordt regelmatig een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het is gebruikelijk om daarin een finaal kwijtingsbeding op te nemen. Daarmee wil je afspreken dat je, nadat je de verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst bent nagekomen, niets meer van elkaar te vorderen hebt. Wel zo handig, want je wil alles definitief afsluiten en dus goed dichttimmeren.

Een streep erdoor met de goede formulering
Toch ontstaat er regelmatig discussie over de vraag hoe finaal zo’n finaal kwijtingsbeding nu eigenlijk is. Want hoe zit het met een geheimhoudings-, concurrentie- of relatiebeding na einde dienstverband? Kan zo’n kwijtingsbeding daar onbedoeld óók een streep doorzetten?

Dat kan. Wanneer je een zinssnede opneemt als: Behoudens voor zover het de uitvoering van de deze overeenkomst betreft, hebben werknemer en werkgever niets meer van elkaar te vorderen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Dan geldt dit ook voor alle postcontractuele bedingen. Je zet dan een finale streep door het geheimhoudings-, concurrentie-, en relatiebeding. En dat is veelal niet de bedoeling. Kortom, neem duidelijk op dat de finale kwijting niet geldt voor de postcontracuele bedingen. De rechtbank Midden-Nederland liet onlangs in haar oordeel zien dat finale kwijting ook echt finaal is.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.