Hoge Raad: ontslag van de kritische ROC docente moet opnieuw

Kent u het verhaal nog van de ROC-docente in Nijmegen die een kritisch boek publiceerde? En die ontslagen werd vanwege de onrust die er ontstaan was? De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het ontslag van de voormalig docente opnieuw moet worden beoordeeld. Volgens de Hoge Raad is er sprake van een causaal verband tussen de publicatie van het boek en het ontslag, waardoor er sprake is van een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting. De kernvraag is of die inmenging gerechtvaardigd is. Dit zal het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch moeten onderzoeken en beoordelen.

Wat was er aan de hand?
De docente aan het ROC schreef een kritisch boek over haar ervaringen met een nieuwe onderwijsmethode van het ROC. Het boek bracht veel onrust teweeg bij collega’s. De docente had de namen in het boek wel gefingeerd, maar de collega’s waren toch herkenbaar. Door de ontstane onrust is de docente eerst geschorst en daarna heeft de school de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst van de docente te ontbinden. Met succes.

Verstoorde verhouding
Het gerechtshof heeft die beslissing in hoger beroep bevestigd. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de arbeidsverhouding duurzaam is verstoord en herstel daarvan niet mogelijk is. Het ging daarbij om de manier waarop de docente haar collega’s in het boek heeft beschreven. Sommige collega’s zijn hierdoor diep gekwetst en dit had de docente zich moeten realiseren.

Ook hechtte het gerechtshof waarde aan het feit dat de docente bedrijfsgevoelige informatie in het boek openbaar heeft gemaakt. Voorts heeft de docente na haar publicatie zelf de aandacht in de (social) media opgezocht, waardoor de arbeidsverhouding door haar toedoen – vooral vanwege de toon die zij daarbij heeft aangeslagen – nog verder is vestoord.

De docente heeft besloten om tegen de beslissing van het gerechtshof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Wat heeft de Hoge Raad geoordeeld?
De Hoge Raad vindt het oordeel van het gerechtshof, dat het verzoek tot ontbinding niets te maken had met het recht op vrijheid van meningsuiting, onjuist. Uit rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat van een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting niet alleen sprake is als een uiting wordt verboden (denk aan het publiceren van een boek) maar óók als daaraan een sanctie wordt verbonden. In dit geval dus de sanctie ontslag. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de arbeidsverhoudingen zijn verstoord door het publiceren van het boek en dat dit een grond opleverde voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Volgens de Hoge Raad is het ontslag dan een inmenging op het recht op vrijheid van meningsuiting van de docente.

En dus casseert de Hoge Raad en verwijst de zaak door naar een ander gerechtshof, te weten ’s-Hertogenbosch. Dat hof moet nu onderzoeken en beoordelen of de vastgestelde inmenging gerechtvaardigd is.

Tip voor u
Dit arrest laat zien dat het recht op vrijheid van meningsuiting erg belangrijk is. Als dit recht in het geding is, pas dan goed op met het opleggen van een maatregel zoals schorsing en/of ontslag. We zullen het nieuwe oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch moeten afwachten zodat er nog meer handvatten voor u als werkgever komen. Wordt vervolgd!

 

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.