Hogeschool Saxion snijdt zich in aanbestedingsprocedure in de vingers

Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht. Maar door sommige bepalingen in de aanbestedingsstukken op te nemen, kunnen aanbestedende diensten een procedure soms formeler maken dan eigenlijk hun bedoeling was. Dat ondervond Hogeschool Saxion.

Uploadverplichting
Hogeschool Saxion schreef een aanbestedingsprocedure uit voor het leveren van sanitaire voorzieningen, inclusief dienstverlening. Deelnemers per vraag moesten diverse stukken uploaden. Waaronder een vraag ‘Prijs’. Antwoord op deze vraag moest worden gegeven door een calculatieblad in te dienen. En bij dit calculatieblad moest een bijlage geüpload worden waarbij per artikel een technische beschrijving was bijgevoegd.

Deelnemer CWS had het calculatieblad wel, maar de bijlage niet geüpload. Toch besloot Saxion  het antwoord op de vraag ‘Prijs’ mee te nemen om vervolgens voorlopig te gunnen aan CWS. De prijsopbouw van CWS was namelijk duidelijk, en uitsluiting zou te formeel zijn. Hier was concurrent Elis het niet mee eens. Elis vond dat het antwoord van CWS op de vraag ‘Prijs’ niet mee mocht tellen. En in dat geval zou Elis de winnende inschrijving hebben gedaan.  

Ongeldig verklaard
Daar ging de voorzieningenrechter in mee. Hoewel de ingediende prijs niet ter discussie stond, stond ook niet ter discussie dat CWS de technische beschrijving niet had geüpload. En Saxion had zelf in de aanbestedingsstukken vermeld dat een partij die de technische beschrijving niet op de juiste plek uploadt ongeldig wordt verklaard. Het helemaal niet uploaden van de technische beschrijving moet dan dezelfde consequentie hebben. Juist door het opnemen van deze sanctie, kon Saxion dus geen mogelijkheid tot herstel bieden aan CWS. Ook al veranderde dat niets aan de eigenlijke inschrijfsom.

Vraag of de sanctie kan vervallen
Tip van de dag voor aanbestedende diensten: pas op met het opnemen van sancties bij het niet of niet volledig indienen van stukken. Tip van de dag voor inschrijvers: als zo’n sanctie in de aanbestedingsdocumenten staat: wijs in de NvI de aanbestedende dienst met deze uitspraak op de risico’s en vraag of de sanctie kan vervallen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.