Ik heb mij niet ingeschreven in het UBO-register! Wat nu?

Sinds 27 september 2020 moeten organisaties hun UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Ze hadden hiervoor tot 27 maart 2022 de tijd. Het ministerie van Financiën schat dat op dit moment bijna 45% van de organisaties nog niet aan deze verplichting heeft voldaan. Hieronder leest u vier vragen en antwoorden.

Wat is een UBO?
Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is de persoon die, al dan niet achter de schermen, uiteindelijk de eigenaar is of de zeggenschap heeft over een organisatie. U kunt denken aan iemand die meer dan 25% van de aandelen in een B.V. heeft of iemand die meer dan 25% eigendomsbelang in een V.O.F. heeft. Niet alleen B.V.’s en N.V.’s moeten hun UBO in het register inschrijven, maar ook stichtingen, verenigingen, V.O.F.’s, maatschappen en coöperaties.

Waarom moet ik me inschrijven?
U moet zich inschrijven omdat dit transparantie geeft over welke persoon of personen binnen een organisatie de touwtjes in handen heeft. Die transparantie moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwaspraktijken of voor financiering van terrorisme.

Wat gebeurt er als ik dit niet doe?
Het niet of niet juist registreren van een UBO is een economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst gaat controleren of UBO’s aan de verplichting om zich in te schrijven in het UBO-register hebben voldaan. Het BEH zal nog een herinnering sturen, waarin een laatste termijn van waarschijnlijk vier weken wordt gegeven om alsnog de inschrijving te regelen. Als een UBO dan nog niet wordt ingeschreven, kan uiteindelijk een bestuurlijke geldboete worden opgelegd. Die kan oplopen tot wel € 21.750,-.

Ook op zakelijk niveau kan het niet voldoen aan de inschrijvingsverplichting gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u een nieuwe bankrekening wilt openen of een zakelijke lening wilt aangaan. De bank of geldverstrekker kan dat weigeren als de organisatie bij de aanvraag geen uittreksel uit het UBO-register kan laten zien.

Wat kan ik nu het beste doen?
Zorgt u ervoor dat alsnog de UBO’s van uw organisatie in het UBO-register worden ingeschreven. Twijfelt u? Vraag ons advies! Want voorkomen is beter dan genezen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.