Je kunt aanbestedingsstukken niet letterlijk genoeg nemen

Houdt u aan de letter van de vraag …
Het bedrijf Wavin schreef onlangs in op een aanbesteding van Dunea voor het leveren van kunststof buizen en hulpstukken. In de aanbestedingsleidraad gaf Dunea aan veel waarde te hechten aan een goede kwaliteitsbewaking en klachtenafhandeling. Inschrijvers mochten in maximaal 3 pagina’s A4 met lettergrootte 10 beschrijven hoe ze hiermee omgaan. Wavin leverde een document in dat bestond uit een voorblad, een inhoudsopgave, een inhoudelijk stuk van 2,5 pagina A4 en een negental bijlagen. Al met al 22 pagina’s. Maar, zei Wavin, het gaat om het inhoudelijke deel. En dat beslaat maar 2,5 pagina’s! Dunea oordeelde echter dat de inschrijving ongeldig was.

… anders grijpt u mis
De rechter was het met Dunea eens. Een redelijk oplettend inschrijver zou hebben moeten begrijpen dat 3 pagina’s betekent 3 pagina’s in totaal. En dus niet de uitleg die Wavin gaf. Eigenlijk ook wel logisch. Maar ook pijnlijk. Wavin deed erg haar best zo uitgebreid mogelijk te zijn, en is daar genadeloos voor afgestraft. Het werk ging naar concurrent Dyka, en Wavin werd ook nog eens veroordeeld in de proceskosten. Maakt u dus een plan van aanpak of ander document in een aanbesteding: kijk dan heel goed hoe groot het document mag zijn. En let ook op de lettergrootte, want zelfs daar zijn al zaken op stuk gelopen….

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.