Kent u die van die advocatenkantoren die de stukken niet goed lazen?

In een aanbestedingsprocedure kun je niet zorgvuldig genoeg zijn. En is het echt belangrijk de aanbestedingsstukken goed, heel goed, te lezen. Dat een slordigheid pijnlijke gevolgen kan hebben, ondervond onlangs een advocatenkantoor.

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hield een aanbesteding voor de inkoop van externe juridische dienstverlening, onderverdeeld in vijf percelen. Een aanbesteding voor advocatenkantoren zélf dus. Van arbeidsrecht tot aanbestedingsrecht.

De wereld aan stukken
Zoals altijd bij een aanbesteding moesten er de nodige documenten worden ingediend. Waaronder een conformiteitenverklaring. Met deze verklaring verklaart de inschrijver akkoord te gaan met het Programma van eisen en verklaart hij dat hij ook tijdens de looptijd van de overeenkomst aan deze eisen zal blijven voldoen. In de aanbestedingsstukken stond dat de conformiteitsverklaring op straffe van uitsluiting moest worden ingediend.

Zij zagen het ook niet
U voelt hem aankomen: een advocatenkantoor had alles keurig ingeleverd. Op die conformiteitenverklaring na. Net zoals vijf andere van de twaalf inschrijvers. Het advocatenkantoor begon een kort- geding. Want – zo beweerde het kantoor - het was niet duidelijk dat die conformiteitsverklaring moest worden ingediend bij inschrijving. Anders hadden niet vijf anderen dezelfde fout gemaakt. Daarnaast meende het kantoor: dit is een administratieve fout die eenvoudig hersteld kan en mag worden.

Nee hoor, vond de rechter. Als in de aanbestedingsstukken duidelijk staat dat het niet indienen van een bepaald stuk tot uitsluiting leidt, dan moet de aanbestedende dienst overgaan tot uitsluiting. Er is dan geen beoordelingsvrijheid meer. Dit blijkt uit het Manova-arrest van het Europees Hof van Justitie. Het advocatenkantoor had dus beter moeten lezen. 

Straffe van uitsluiting: foutmarge nul
Kijk dus heel goed of in de aanbestedingsstukken ergens staat dat iets op straffe van uitsluiting moet worden ingediend. Want de foutmarge is dan echt nul.  

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.