Nevenwerkzaamheden? Dat mág straks gewoon

In Europa worden regelmatig afspraken gemaakt die doorwerken in Nederlandse wetgeving. Als gevolg van zulke Europese afspraken wordt de arbeidswetgeving per 1 augustus 2022 op een aantal onderdelen aangepast. Hoe de Nederlandse wetteksten eruit gaan zien is nog niet helder, maar werkgevers kunnen al wel rekening houden met de komende wijzigingen. Hieronder bespreken we drie wijzigingen en leggen we uit hoe u hiermee kunt omgaan.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden
Het is heel gebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen. Door dit verbod kan een werknemer niet zonder toestemming elders gaan werken. Door dit op te nemen, wordt voorkomen dat een werknemer werkzaamheden verricht die het imago van een werkgever kunnen schaden, of dat een werknemer minder productief is.

In de nieuwe wetgeving geldt als uitgangspunt dat een werkgever een dergelijk verbod niet meer mag opnemen in de arbeidsovereenkomst. Nevenwerkzaamheden zijn toegestaan, tenzij er een rechtvaardigingsgrond is. Denk hierbij aan overtreding van de arbeidstijdenwet.

U moet meer informatie geven
In de nieuwe wetgeving wordt opgenomen dat een werknemer bij indiensttreding schriftelijk op de hoogte moet worden gebracht over zaken als werk- en rusttijden, opleidingsbeleid, procedures bij ontslag (en termijnen), de duur en voorwaarden van de proeftijd, en informatie over het werkpatroon. De bewijslast voor het verstrekken van deze informatie ligt bij de werkgever. Het is dus raadzaam om in een arbeidsreglement of personeelshandboek dergelijke informatie op te nemen.

Scholing
Meer nadruk wordt er gelegd op de mogelijkheid om scholing te volgen. Moet een werknemer op grond van de wet of de cao een opleiding volgen om zijn of haar werk te kunnen uitoefenen? Dan moet u die straks kosteloos aan de werknemer aanbieden, en de tijd die de medewerker hieraan besteedt als werktijd zien. Bovendien heeft de werknemer,  het recht om de opleiding tijdens werktijd te volgen.

Dat deze wijzigingen eraan komen staat wel vast. Het is daarom verstandig alvast na te gaan of arbeidsovereenkomsten en reglementen moeten worden aangepast.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.