Niet terug van vakantie, wel ontslag op staande voet

Een werknemer was sinds 2008 in dienst als productiemedewerker, en had vakantie aangevraagd voor de periode 6 tot en met 30 augustus 2018. De werkgever heeft verlof toegekend tot en met 19 augustus 2018. Op 20 augustus 2018 is de werknemer niet op het werk gekomen. Hij bleek nog op vakantie te zijn en reageerde per e-mail dat hij ziek was geworden door een voedselvergiftiging. Hij mocht daardoor 20 dagen niet reizen.

Sjoemelen met informatie
De werkgever vroeg om een doktersverklaring en legde deze voor aan de Arboarts. Die gaf aan dat de verwachte duur van de klachten in geen enkele verhouding stond met de gestelde diagnose. Vervolgens bleek de werknemer ook gesjoemeld te hebben met de foto van zijn ticket: er stond een verkeerd vluchtnummer en een verkeerde datum op. Bovendien bleek de vlucht niet te bestaan. Om die reden heeft de werkgever de werknemer op 27 augustus 2018 - per brief - op staande voet ontslagen.

Duur betaalde vakantie
Het gerechtshof oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De werknemer kwam te laat terug van vakantie en verschafte onjuiste informatie door middel van een bewerkt e-ticket. Bovendien was de doktersverklaring niet afdoende voor de afwezigheid van de werknemer. De werknemer kreeg geen transitievergoeding en kon door het verwijtbare ontslag geen aanspraak maken op een uitkering.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.