Nieuwe wet over turboliquidatie inwerking getreden!

Op 15 november 2023 is de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ inwerking getreden. Deze wet moet schuldeisers beter beschermen als ondernemers hun bedrijf gaan beëindigen via een turboliquidatie. Wij hebben u enige tijd geleden geïnformeerd over de extra eisen die met de komst van de nieuwe tijdelijke wet zullen gelden.

Het is al langer mogelijk om een bedrijf snel te ontbinden zonder vereffening als er geen baten maar wel schulden zijn. Dit wordt turboliquidatie genoemd. De nieuwe tijdelijke wet moet een duidelijker beeld geven over de wijze waarop een bedrijf via turboliquidatie is ontbonden.

Nieuwe wet in vogelvlucht
De belangrijkste veranderingen in de nieuwe wet in vogelvlucht:

  • Verantwoordings- en bekendmakingsplicht vooraf: het bestuur moet een slotbalans opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel en inzicht geven in jaarrekeningen van eerdere jaren en deponeren als dat nog niet is gebeurd. Ook moet een duidelijke beschrijving worden gegeven waarom is gekozen voor turboliquidatie.
  • Bestuursverbod: als een bestuurder deze verantwoordings- en bekendmakingsverplichtingen niet is nagekomen, kunnen schuldeisers via de rechter gemakkelijker inzage krijgen in de administratie van het turbogeliquideerde bedrijf. Daarnaast kan de rechter aan een bestuurder die misbruik maakt van de turboliquidatie onder bepaalde voorwaarden een bestuursverbod opleggen.

Tijdelijke wet
De nieuwe wet zal twee jaar gelden. Voor het einde van deze termijn wordt de wet geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of de wet permanent wordt ingevoerd.

Vragen
Bent u schuldeiser en wilt u weten wat er met het bedrijf van uw schuldenaar is gebeurd? Of denkt u er aan om uw bedrijf te beëindigen en u wilt weten waar u aan moet denken en wat de mogelijkheden en risico’s zijn? Neem gerust contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.