Ongeldige inschrijving door staartposten van € 0,00

Wie bij het inschrijven op een aanbesteding een scherpe prijs neer wil leggen, moet goed de tekst van de aanbestedingsleidraad én de Standaard RAW lezen. Anders loopt hij het risico dat zijn inschrijving ongeldig wordt verklaard. Dat merkte onlangs een inschrijver op een bestek voor de gemeente Stein.

Slimmigheid voor scherpe prijs
De gemeente Stein besteedde een raamovereenkomst voor asfaltonderhoud aan. In de leidraad werd nadrukkelijk vermeld dat het opnemen van een korting of een negatief bedrag in de staartkosten niet was toegestaan. Omdat de inschrijver tóch een scherpe prijsaanbieding wilde doen, schreef hij voor de staartposten uitvoeringskosten, algemene kosten, en winst en risico in met € 0,00. Op een verduidelijkingsvraag van de gemeente antwoordde de inschrijver dat hier weliswaar kosten werden gemaakt, maar dat deze uit commerciële overwegingen op € 0,00 waren afgeprijsd.

Let op de kostenhomogeniteit
En daar ging het mis. De rechtbank Limburg merkte op dat op grond van de toepasselijke Standaard RAW 2015 – vrij vertaald – bij alle besteksposten de kosten die worden gemaakt om de verplichting voor die bestekspost te realiseren, moeten worden afgeprijsd in de betreffende bestekspost. Dit wordt ook wel kostenhomogeniteit genoemd. En omdat er kosten moeten worden genomen voor uitvoering, algemene kosten, én winst en risico, was de inschrijving ongeldig. Voorzieningenrechters houden vaak strak de hand aan de Standaard, als het gaat om kostenhomogeniteit. En deze uitspraak past in die lijn.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.