Ongevalsuitkeringen vaker vrijgesteld van belasting

Sinds jaar en dag geldt dat een ongevalsuitkering aan een werknemer een schadevergoeding is, die als hoofregel onbelast is. In een standaard-uitspraak uit 1983 (het ‘Smeerkuilarrest’), liet de Hoge Raad een klein beetje ruimte: er waren gevallen denkbaar waarin de uitkering (deels) rechtstreeks voortkomt uit het dienstverband, en niet uit wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever. En dan zou de uitkering wél belastbaar loon kunnen zijn.

Niet per definitie belast
De belastingdienst heeft dat beetje ruimte naar eigen inzicht benut. De praktijk was tot nu toe dat uitkeringen uit de ongevallenverzekering die via de werkgever loopt, belast worden. (En mogelijk ook uitkeringen die de werkgever zelf doet, daarover hebben wij geen gegevens). Over die praktijk heeft de Hoge Raad op 25 maart 2022 gezegd: dat klopt niet, uitkeringen via de werkgever zijn niet per definitie belast. De Hoge Raad heeft ook gezegd wanneer een uitkering mogelijk wel onder het belastbaar loon valt: als die hoger is dan de schade waarvoor de werkgever volgens de wet aansprakelijk is.

Dit kunt u doen
Het is nog niet duidelijk of de belastingdienst in het vervolg álle ongevalsuitkeringen vrijstelt, en voor welk deel. U kunt anticiperen door na te gaan of er in de afgelopen 5 jaar dergelijke uitkeringen zijn gedaan en ook alert te zijn bij toekomstige uitkeringen. Vervolgens kijkt u of de uitkering als loon is belast, en zo ja: of daar nog bezwaar tegen mogelijk is. Als de bezwaartermijn nog loopt, zou u of de werknemer, zekerheidshalve bezwaar moeten maken. Dit met een beroep op het arrest van 25 maart 2022.

Met terugwerkende kracht
De staatssecretaris heeft gezegd dat de wijziging geldt voor nieuwe gevallen. De vraag is of dat klopt, het is ook verdedigbaar dat de vrijstelling 5 kalenderjaren terug moet werken, dus tot en met 2017- ook als niet tijdig bezwaar is gemaakt. Als dit bij u speelt, kunt u verzoeken om ‘ambtshalve correctie’, eveneens onder verwijzing naar het arrest van 25 maart 2022. Als de staatssecretaris voor gevallen als de uwe van mening verandert, volgt de correctie automatisch. Maar bij een verzoek om de correctie toe te passen, bent u ‘in beeld’ heeft u zelf de mogelijkheid om argumenten aan te voeren.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.