Opvolgend bestuurders opgelet: zijn de jaarrekeningen gepubliceerd?

Gaat u als opvolgend bestuurder aan de slag bij een onderneming in zwaar weer? Controleer dan meteen of alle jaarrekeningen van de onderneming zijn gedeponeerd. Als dat niet het geval is, bent u verplicht om de jaarrekening alsnog te deponeren. Ook als de termijn al is verstreken op het moment dat u nog geen bestuurder was. Doet u dat niet? Dan ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer, ook al bent u nog maar net bestuurder.

In drie maanden failliet
Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. In 2011 wordt meneer X in het handelsregister ingeschreven als nieuwe bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. Drie maanden later wordt de bv failliet verklaard. De curator constateert dat de jaarrekening over 2009 niet is gedeponeerd. En stelt X als bestuurder aansprakelijk voor het tekort in het faillissement van € 315.588,79. De rechtbank geeft de curator gelijk. En in hoger beroep gaat het hof er ook in mee.

Onbehoorlijke taakvervulling
Het hof oordeelt dat, doordat X heeft nagelaten de jaarrekening (alsnog) te deponeren, onweerlegbaar is komen vast te staan dat hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dat X slechts drie maanden bestuurder van Matrassen Hannibal B.V. is geweest, maakt dat niet anders. Het hof geeft aan dat X bij zijn aantreden bekend was met de weinig florissante positie van de onderneming. Het hof zegt dat het de eigen keuze van X als professioneel crisismanager was om ondanks dat toch als bestuurder van de onderneming op te treden.

X wil natuurlijk aan deze bestuurdersaansprakelijkheid ontkomen. Daarom probeert hij het hof ervan te overtuigen dat andere feiten en omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest. De economische recessie bijvoorbeeld, waardoor de vraag en de omzet terugliepen. Tevergeefs. Het hof vindt zijn argumenten onvoldoende onderbouwd – en X moet betalen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.