Overwerkvergoeding over opleidingstijd buiten werktijd?

Moet de werkgever een overwerkvergoeding betalen als een werknemer buiten werktijd een verplichte opleiding volgt? Over die vraag boog het gerechtshof in Leeuwarden zich begin maart. De kantonrechter vond eerder dat werknemer recht had op deze overwerkvergoeding. Het gerechtshof oordeelde echter anders.

Meer dan een half uur
Deze zaak was aangespannen door vakbond FNV. FNV was van mening dat de werkgever een overwerkvergoeding moest betalen over de tijd die een werknemer buiten werktijd besteedt aan verplichte opleidingen. De kantonrechter was het met FNV eens. Kort samengevat concludeerde de kantonrechter dat er bij de werkgever een CAO van toepassing is en dat deze leidend is. In deze CAO staat dat er sprake is van overwerk als er op verzoek van de werkgever extra wordt gewerkt met een overschrijding van meer dan een half uur. Opleidingen buiten werktijd (met een overschrijding van een half uur) vallen dus onder overwerk en moeten dan ook als overwerk vergoed worden.

Arbeidstijd of werktijd
Het gerechtshof oordeelde echter anders. Opleidingstijd is volgens de wet arbeidstijd. Maar dat is nog niet hetzelfde als werktijd. De toepasselijke CAO maakt geen duidelijk onderscheid tussen arbeidstijd en werktijd zodat opleidingstijd kennelijk gewoon werktijd is. Dan is de vraag of opleidingstijd buiten normale werktijd overwerk is.

Het gerechtshof vindt van niet en kijkt daarbij naar de diverse bepalingen in de CAO waaruit kan worden opgemaakt dat de beloning van arbeidstijd anders behandeld mag worden dan reguliere werktijd. Bij overwerk gaat het immers om op verzoek van de werkgever extra uren maken binnen de reguliere werktijd. Bij opleidingstijd gaat het om niet direct productieve tijd; de werkgever hoeft dus geen overwerkvergoeding betalen. Beloning van overwerk of opleidingstijd buiten reguliere werkuren regelt de wet niet. Het is aan partijen zelf om daarover afspraken te maken. Vaak is dat gebeurd via een CAO.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.