Publicaties

Tijdelijke wet biedt meer bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

Mr. I.J.M. (Ingrid) Willems

Als gevolg van de nasleep van de coronacrisis en de alsmaar stijgende kosten hebben veel bedrijven moeite het hoofd boven water te houden. Er wordt verwacht dat veel ondernemers binnenkort zullen besluiten om hun onderneming te beëindigen via een turboliquidatie. Schuldeisers worden…

Lees verder

Geen duidelijkheid? Dan is het arbeidscontract vast

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst speelt vaak de vraag: vast of niet vast? Een werknemer kiest graag voor een vast contract terwijl de werkgever vaak liever voor een tijdelijk contract kiest (bijvoorbeeld een jaarcontract). Het verschil zal duidelijk zijn: een tijdelijk…

Lees verder

Beslag opheffen? Het kán soms

Mr. S. (Suzan) Rorije

Stel: iemand heeft conservatoir beslag gelegd op een gebouw van u. Dan kunt u dit alleen opheffen via een kortgeding, en alleen maar op bepaalde gronden. Eenvoudig gezegd: het recht waarop de beslaglegger zich beroept is ondeugdelijk, of het beslag is onnodig. Bijvoorbeeld als er…

Lees verder

Ongewenst gedrag op de werkvloer: stap voor stap voldoen aan de wet

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Eerder schreef ik een nieuwsbericht over een knuffelende directeur. De kantonrechter vond dat grensoverschrijdend gedrag, en bepaalde dat zijn bedrijf een flinke transitievergoeding moest betalen.

Lees verder

Stijgende kosten, waar komt de rekening terecht?

Mr. R.A.E. (Rachel) Lopes Cardozo

Het is bekend: de prijzen van grondstoffen, energie en vaak ook personeel rijzen de pan uit. Er is vrij veel aandacht voor middenstanders, zij kunnen hun kosten niet meer doorberekenen aan de consument. Maar hoe worden kostenstijgingen opgevangen in een keten van zakelijke leveranciers…

Lees verder

Hogeschool Saxion snijdt zich in aanbestedingsprocedure in de vingers

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht. Maar door sommige bepalingen in de aanbestedingsstukken op te nemen, kunnen aanbestedende diensten een procedure soms formeler maken dan eigenlijk hun bedoeling was. Dat ondervond Hogeschool Saxion.

Lees verder

Een boetebeding - moet dat nou?

Mr. H.G. (Ingrid) Bouwman

In de arbeidsrechtpraktijk kom ik het veel tegen: een boetebeding. Het maakt bij geschillen over de gemaakte afspraken vaak het verschil. Want als je géén boetebeding afspreekt en de andere partij komt de afspraken niet na, dan wordt het bijzonder moeilijk om de schade te bewijzen…

Lees verder

Een goed verhuurder (moet zorgen voor rookmelders en een goed energielabel)

Mr. D.F. (Daan) Linnartz

In mijn vorige artikel ging ik nader in op wat een goed huurder is in de zin van de huurwetgeving. Ook een verhuurder moet zich als een goed verhuurder gedragen en heeft in dat kader soms vergaande en kostbare verplichtingen.

Lees verder

Hoge Raad: ontslag van de kritische ROC docente moet opnieuw

Mr. S. (Suzan) Rorije

Kent u het verhaal nog van de ROC-docente in Nijmegen die een kritisch boek publiceerde? En die ontslagen werd vanwege de onrust die er ontstaan was? De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het ontslag van de voormalig docente opnieuw moet worden beoordeeld. Volgens de Hoge Raad is er sprake…

Lees verder

Onderhandelingen afbreken - mag dat?

Mr. I.J.M. (Ingrid) Willems

In Nederland mag iedereen zelf weten of hij een contract afsluit, en met wie hij dat doet. Dat is het beginsel van contractsvrijheid. Dat beginsel is belangrijk in het Nederlandse recht. Toch mag je er niet altijd van uitgaan dat het partijen vrij staat om onderhandelingen af te breken…

Lees verder

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.