Publicaties

Aanbesteding: rechtbank onverbiddelijk bij onterecht gebruik ‘natte handtekening’

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Ons advies van de maand: kijk bij een aanbesteding tijdig hoe een inschrijving moet worden ingediend. Lukt het niet op tijd de autorisatie voor een elektronische handtekening te hebben, vraag van via de Nota van Inlichtingen of een alternatieve wijze van indiening toegestaan is.

Lees verder

Afscheid van een werknemer? Beëindig óók de pensioenovereenkomst

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Eindigt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook automatisch deelname aan de pensioenregeling van de werkgever? Ik kan me voorstellen dat u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt. Toch is dat niet altijd het geval.

Lees verder

Conservatoir beslag leggen: motiveer concreet waarom het nodig is

Mr. S. (Suzan) Rorije

De voorzieningenrechter heeft recent nog geoordeeld dat voldoende moet worden gemotiveerd waarom het leggen van conservatoir beslag nodig is. Het enkele argument dat een wederpartij weigert om aan haar vordering te voldoen is onvoldoende. Conservatoir beslag houdt in dat er beslag…

Lees verder

Geen juiste antwoorden – geen dekking bij arbeidsongeschiktheid

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Bij het afsluiten van een verzekering moet je vaak een vragenlijst invullen. Bij de ene soort verzekering is deze uitgebreider dan bij de andere. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is deze lijst vaak vrij uitgebreid. En erg belangrijk, zo blijkt uit een recent arrest van het…

Lees verder

Faillissement voorkomen? De WHOA helpt

Mr. I.J.M. (Ingrid) Willems

Als gevolg van de coronacrisis zijn veel bedrijven in financiële moeilijkheden geraakt. Door de verschillende (tijdelijke) steunmaatregelen is de golf aan faillissementen tot nu toe uitgebleven. Maar er wordt voorspeld dat het aantal faillissementen vanaf eind dit jaar en begin volgend…

Lees verder

Bestuurder aansprakelijk voor faillissementstekort

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Hoe belangrijk een goede administratie is, ondervond een bestuurder van een failliet bedrijf. Op 26 mei 2020 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze bestuurder veroordeeld tot het betalen van het gehele faillissementstekort. Hoe is het zover gekomen?

Lees verder

Corona uitspraak: géén arbeid, wél loon

Mr. H.G. (Ingrid) Bouwman

De kantonrechter in Oost-Brabant heeft eind mei 2020 geoordeeld dat een werknemer recht heeft op het overeengekomen loon, ondanks het feit dat er in 2020 nog geen dag arbeid is verricht. Wat was er gebeurd?

Lees verder

Picnic heeft portretrecht Max Verstappen toch niet geschonden

Mr. I.J.M. (Ingrid) Willems

Het gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat online supermarkt Picnic geen inbreuk maakte op het portretrecht van autocoureur Max Verstappen. Portretrecht biedt bescherming aan mensen van wie het portret is gepubliceerd zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Lees verder

Corona en vakantiedagen: Wat mag en kan? En wie wil nog?

Mr. H.G. (Ingrid) Bouwman

Het Coronavirus heeft ook invloed op onze vakantiedagen. Geplande vakanties gaan niet door en reizigers krijgen er vouchers voor in de plaats. Moet je als werkgever eigenlijk accepteren dat je werknemer zijn vakantieverzoek alsnog intrekt? Geen enkele werkgever vindt een stuwmeer…

Lees verder

Gewonnen! Korting in aanbesteding toegestaan

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Een teleurgestelde cliënt aan de telefoon. Hij had ingeschreven op een prachtig werk, bijna naast de deur. Op de aanneemsom had mijn cliënt een korting in de inschrijfstaat ingevuld. Mocht niet, aldus de gemeente Katwijk. En dus was de inschrijving van mijn cliënt ongeldig. Gelukkig…

Lees verder

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.