Publicaties

Procederen: het spel en de knikkers

Mr. R.A.E. (Rachel) Lopes Cardozo

Als u in een gerechtelijke procedure belandt, kijkt u vooral naar de uitkomst. Maar soms zit er bij een gunstige uitkomst, een addertje onder het gras.

Lees verder

Overwerkvergoeding over opleidingstijd buiten werktijd?

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Moet de werkgever een overwerkvergoeding betalen als een werknemer buiten werktijd een verplichte opleiding volgt? Over die vraag boog het gerechtshof in Leeuwarden zich begin maart. De kantonrechter vond eerder dat werknemer recht had op deze overwerkvergoeding. Het gerechtshof oordeelde…

Lees verder

Help, ik heb een huurder!

Mr. D.F. (Daan) Linnartz

De meeste van mijn blogs gaan over contractenrecht. Logisch ook; In de praktijk gaan de meeste juridische procedures over contracten. Een huurovereenkomst wordt door de wet beschouwd als een bijzondere overeenkomst. De rechten en plichten van zowel een huurder als diens verhuurder,…

Lees verder

Hij is er: het doorbetaald ouderschapsverlof

Mr. H.G. (Ingrid) Bouwman

Het kabinet zet de volgende stap om jonge ouders te helpen de taken eerlijk te verdelen en een gezonde werk-privébalans te vinden. Eerder kreeg de partner één week geboorteverlof doorbetaald (100% salaris, werkgever betaalt), daar kwam per juli 2020 de vijf weken aanvullend geboorteverlof…

Lees verder

Ik heb mij niet ingeschreven in het UBO-register! Wat nu?

Mr. I.J.M. (Ingrid) Willems

Sinds 27 september 2020 moeten organisaties hun UBO’s inschrijven in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Ze hadden hiervoor tot 27 maart 2022 de tijd. Het ministerie van Financiën schat dat op dit moment bijna 45% van de organisaties nog niet aan deze verplichting heeft…

Lees verder

Conservatoir beslag tot levering van percelen? Let op of u wel een overeenkomst zonder beperkingen hebt

Mr. S. (Suzan) Rorije

Beslagleggen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daarover las u al in eerdere artikelen over dit onderwerp. Nu gaan we in op een specifieke variant: het leggen van conservatoir beslag tot levering van percelen. Deze variant wordt gekozen als een schuldeiser een perceel gekocht heeft,…

Lees verder

Dit gaat er veranderen in het nieuwe pensioenstelsel

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Hij ligt er! Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Dit wetsvoorstel is de uitwerking van het pensioenakkoord dat al in 2019 werd gesloten tussen het kabinet en sociale partners. Naar verwachting is het nieuwe stelsel op 1 januari 2023 van kracht. Binnen vier jaar moeten alle fondsen…

Lees verder

Van wie is die grond?

Mr. R.A.E. (Rachel) Lopes Cardozo

Wie heeft de rechten op een stuk grond? Het antwoord op deze vraag is meestal: dat kan je opvragen bij het Kadaster. Maar soms is dat niet het hele antwoord.

Lees verder

De gekochte landbouwmachine functioneert niet (naar verwachting)!

Mr. D.F. (Daan) Linnartz

U heeft zojuist een nieuwe landbouwmachine gekocht. De gebruiksmogelijkheden leken prachtig, de prijs was scherp en de verkoper was uiterst vriendelijk; een mooie kans om 2022 goed te beginnen dus. Helaas blijkt de machine daags na aankoop niet te doen waarvoor u het apparaat heeft…

Lees verder

Nevenwerkzaamheden? Dat mág straks gewoon

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

In Europa worden regelmatig afspraken gemaakt die doorwerken in Nederlandse wetgeving. Als gevolg van zulke Europese afspraken wordt de arbeidswetgeving per 1 augustus 2022 op een aantal onderdelen aangepast. Hoe de Nederlandse wetteksten eruit gaan zien is nog niet helder, maar werkgevers…

Lees verder

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.