Publicaties

Hoge Raad beschermt minderheidsaandeelhouder

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Als minderheidsaandeelhouder is het soms niet makkelijk je recht te halen. Zeker niet als je slechts een klein percentage aandelen in een B.V. hebt en dus niet mee kan beslissen over besluiten. Toch heb je wel bescherming.

Lees verder

Verzekeringen en de kleine lettertjes: doe er uw voordeel mee

Mr. R.A.E. (Rachel) Lopes Cardozo

Voor de verandering een positief verhaal over “kleine lettertjes”. Verzekeringspolissen bevatten soms een aangename verrassing!

Lees verder

Arbeidsovereenkomst: de bedoeling telt niet, de kenmerken wel

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Een inwoonster van een gemeente ontving vanaf 1 december 2012 een bijstandsuitkering van deze gemeente. De gemeente maakte een afspraak met haar die inhield dat ze met behoud van haar uitkering ‘geplaatst’ kon worden bij een werkgever. De inwoonster kon daardoor proberen weer in het…

Lees verder

Corona als reden voor ontslag op staande voet? Nee, zegt de rechter

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Hoe vervelend corona ook is: de ontslagregels uit de wet zijn leidend. Denk daarom vroegtijdig na over de gevolgen van corona en de te nemen stappen. Bedenk ook dat een ontslagtraject al snel enkele maanden in beslag neemt. Vaak is het daarom veel sneller om in gesprek te gaan met…

Lees verder

Afspraken over verrekening ook geldig bij faillissement

Mr. I.J.M. (Ingrid) Willems

In handelsrelaties kan het gebeuren dat een partij waarmee zaken is gedaan failliet wordt verklaard. Als je je rechten niet hebt veiliggesteld met een pand of hypotheek, sta je in de meeste gevallen met lege handen. Maar als een schuldeiser niet alleen een vordering op de failliet…

Lees verder

Conservatoir beslag leggen op een woning? Let op de vrees voor verduistering

Mr. S. (Suzan) Rorije

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het leggen van conservatoir beslag onder derden (dat houdt in dat u de vordering veiligstelt, totdat de rechter een vonnis wijst). In dit artikel leest u over een specifieke variant, namelijk: het leggen van conservatoir beslag op een woning.

Lees verder

Aanbesteding: rechtbank onverbiddelijk bij onterecht gebruik ‘natte handtekening’

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Ons advies van de maand: kijk bij een aanbesteding tijdig hoe een inschrijving moet worden ingediend. Lukt het niet op tijd de autorisatie voor een elektronische handtekening te hebben, vraag van via de Nota van Inlichtingen of een alternatieve wijze van indiening toegestaan is.

Lees verder

Afscheid van een werknemer? Beëindig óók de pensioenovereenkomst

Mr. drs. S.M. (Sander) van Meer

Eindigt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook automatisch deelname aan de pensioenregeling van de werkgever? Ik kan me voorstellen dat u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt. Toch is dat niet altijd het geval.

Lees verder

Conservatoir beslag leggen: motiveer concreet waarom het nodig is

Mr. S. (Suzan) Rorije

De voorzieningenrechter heeft recent nog geoordeeld dat voldoende moet worden gemotiveerd waarom het leggen van conservatoir beslag nodig is. Het enkele argument dat een wederpartij weigert om aan haar vordering te voldoen is onvoldoende. Conservatoir beslag houdt in dat er beslag…

Lees verder

Geen juiste antwoorden – geen dekking bij arbeidsongeschiktheid

Mr. F.R.H. (Frank) Kuiper

Bij het afsluiten van een verzekering moet je vaak een vragenlijst invullen. Bij de ene soort verzekering is deze uitgebreider dan bij de andere. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is deze lijst vaak vrij uitgebreid. En erg belangrijk, zo blijkt uit een recent arrest van het…

Lees verder

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.