Procederen: het spel en de knikkers

Als u in een gerechtelijke procedure belandt, kijkt u vooral naar de uitkomst. Maar soms zit er bij een gunstige uitkomst, een addertje onder het gras.  

Stel: u wordt gedagvaard en rechter wijst de eis van de tegenpartij toe. Normaal gesproken is het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’. Dat betekent dat u het vonnis direct moet nakomen, ook als u in hoger beroep gaat. En later alsnog gelijk krijgt.

U ‘wint’ dan de procedure alsnog, en de tegenpartij moet de uitvoering van het eerste vonnis terugdraaien. Maar wat als die inmiddels failliet is? Of als het om een andere reden niet meer mogelijk is om de oude toestand te herstellen? Als u een dergelijke situatie aan ziet komen, heeft u er belang bij dat de tegenpartij de uitkomst van het hoger beroep af moet wachten.

Zekerheid stellen
Bij wijze van uitzondering kan de rechter de ‘uitvoerbaarheid bij voorraad’ achterwege laten, of bepalen dat de tegenpartij zekerheid moet stellen voor eventuele terugbetaling. Op basis van uw dossier, en aanvullende informatie die we van u krijgen, adviseren we u graag of dat in uw zaak de moeite van het proberen waard is.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.