Raad van Arbitrage: oorlog in Oekraïne reden overeenkomst aan te passen

Kan de oorlog in Oekraïne reden zijn om een overeenkomst aan te passen? Het was wachten op de eerste uitspraak van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen over die vraag. En in een recent vonnis is de RvA duidelijk: ja, dat kan.

De procedure ging tussen een woningbouwer en een gemeente. De gemeente stelde een project steeds uit. Aanvankelijk zou dit starten in het eerste kwartaal van 2021. Vanwege discussie over de prijs kwam het niet van een start. Op 24 februari 2022 brak vervolgens de oorlog in Oekraïne uit. Wat betekent dit voor de overeenkomst?

De RvA verwijst allereerst naar een artikel uit de overeenkomst van aanneming van werk dat bepaalt dat bij onvoorziene omstandigheden de prijs in onderling overleg kan worden aangepast. Maar dan gaat de RvA verder. Ze overweegt dat de oorlog in Oekraïne ook los van de overeenkomst, een onvoorziene omstandigheid is als bedoeld in artikel 6:258 BW. Ook op die grond moet de overeenkomst aangepast kunnen worden. 

De RvA vat de situatie als volgt samen: ‘Door de voortdurende oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen van tal van producten, sommige zelfs (zeer) sterk en niet alleen van olie, gas en benzine. De situatie op de toch al overspannen bouwmarkt met stijgende bouwkosten en (dreigende) (personeels)tekorten is alleen maar nijpender geworden.’ De RvA vindt dat deze onvoorziene omstandigheden van zo’n aard kunnen zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft. Hoe dat moet, laat de RvA in het midden, omdat partijen hier geen uitspraak over hebben gevraagd.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.