ROC moet door slordigheid aanbesteding openheid van zaken geven

Bij een aanbesteding met het criterium van de economisch meest voordelige aanbieding (EMVI) is het voor een inschrijver vaak lastig om tegen de beoordeling van de kwalitatieve criteria door de beoordelingscommissie in het verweer te komen. Toch lukt het soms wél om inzage te krijgen. Dat merkte onlangs een schoonmaakbedrijf.

Een ROC schreef een aanbestedingsprocedure voor schoonmaakdiensten uit. Dit met toepassing van het EMVI-criterium, waarbij kwaliteit voor 80% meetelde en de prijs voor 20%.

Dat stond er helemaal niet
Inschrijver ICS kreeg bericht dat zij niet de winnende inschrijving had gedaan. Daarvoor had ICS te laag gescoord op het criterium kwaliteit. In de beoordeling las ICS tot haar verbazing dat de beoordelingsomissie haar vraagtekens had bij het voornemen van ICS om praktijkschoolleerlingen in te zetten. Dat zou namelijk helemaal niet kunnen. Maar ICS had nooit iets geschreven of gezegd over praktijkschoolleerlingen. Hoe kon dit dan onderdeel van de beoordeling zijn?

Foutje
Het ROC kwam na onderzoek met de mededeling dat dit een fout was. Een andere inschrijver had dit voorgesteld. Maar geen zorgen: dit was bij de beoordeling toch niet meegenomen. Dit stond alleen per ongeluk in de voorlopige gunningsbrief. Dus de score van ICS veranderde niet. Daar nam ICS geen genoegen mee.

Hoe dan?
ICS eiste in kort-geding niet alleen intrekking van de gunningsbeslissing, maar ook inzage in de door de leden van de beoordelingscommissie ingevulde beoordelingsformulieren. En met naam en toenaam, dus niet geanonimiseerd. Zo kon ICS namelijk zelf vaststellen of de foute aanname inderdaad geen rol had gespeeld.

Daar kreeg ICS de voorzieningenrechter in mee. Het ROC had zoveel onduidelijkheid geschapen dat ICS hier recht op en belang bij had. Maar na die inzage was de voorzieningenrechter van mening dat de foute aanname geen rol had gespeeld. De gunningsbeslissing bleef daarmee in stand.  Dus geen volledige overwinning voor ICS. Toch een interessante uitspraak voor de praktijk: als er voldoende twijfel over het proces is, kan met succes inzage in beoordelingsformulieren worden gevraagd.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.