Schuldeisersakkoord redt door corona getroffen bedrijven

Op 1 januari 2021 trad de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking. Dat is een mooi instrument om een faillissement af te wenden voor gezonde bedrijven die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt. 

Schuldeisersakkoord als reddingsboei
De WHOA geeft levensvatbare bedrijven die in zwaar weer zijn gekomen, de kans om hun schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aan te bieden. Daarmee kunnen zij hun schulden herstructureren en overeenkomsten wijzigen of opzeggen. Zo wordt dan een faillissement voorkomen. Zo’n akkoord moet dan nog wel goedgekeurd worden door de rechtbank.  

Goedgekeurd door de rechtbank
Op 19 februari 2021 heeft de rechtbank het eerste schuldeisersakkoord dat op grond van de WHOA aan hem is voorgelegd goedgekeurd (gehomologeerd). Het ging om een bedrijf (feitelijk twee bedrijven) waarvan de bedrijfsactiviteiten als gevolg van de corona-crisis volledig waren stilgevallen. De rechtbank heeft het akkoord bestudeerd, en vervolgens geconcludeerd dat het bedrijf aan alle voorwaarden had voldaan en dat er geen afwijzingsgronden waren. Daardoor zijn alle schuldeisers, dus ook de schuldeisers die tegen het akkoord waren, aan het schuldeisersakkoord gebonden.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.