Slapend dienstverband: houden zo of wakker schudden?

Volgens de wet ben je als werkgever niet verplicht om een dienstverband met een langdurig zieke werknemer te beëindigen. Toch oordeelden twee rechters anders én wees eentje vooruit naar de Wet compensatie transitievergoeding die op 1 april 2020 in werking treedt. Want die kan wel eens tot nieuwe situaties leiden.

Wakker schudden
Enige tijd terug brak het Scheidsgerecht met de heersende lijn. Een dienstverband met een langdurig zieke werknemer moest beëindigd worden. En er moest ook een transitievergoeding betaald worden. Het oordeel van het Scheidsgerecht werd toen kritisch ontvangen.

Toch oordeelde de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag onlangs hetzelfde. In deze zaak ging het om een terminale werknemer. Er was geen zicht meer op werkhervatting in welke vorm dan ook én het betrof een statutair bestuurder. De arbeidsongeschikte werknemer was in de hoedanigheid van bestuurder ontslagen, maar het dienstverband met haar (als werknemer) werd slapend gehouden. Wel een bijzondere situatie dus.

Slapend houden
Tegenover deze uitspraak staan drie uitspraken van recente datum waarin kantonrechters anders oordeelden. In deze zaken werd de werkgever niet verplicht het slapende dienstverband op te zeggen. Bij deze uitspraken speelde het moment waarop de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt een rol.

Nieuwe situatie
Eén kantonrechter gaf aan dat er een nieuwe situatie kan onstaan wanneer de Wet compensatie transitievergoeding in werking treedt. Hierin kan het slapend houden van een dienstverband onder omstandigheden uitgroeien tot ernstig verwijtbaar handelen. En dus tot een verplicht einde én betaling van de transitievergoeding.

Een duidelijke lijn is dus nog niet te herkennen. De verwachting is dat op korte termijn vragen gesteld zullen worden aan de Hoge Raad. De antwoorden hierop geven de lagere rechters dan houvast en zo ontstaat er hopelijk eenheid in de uitsrpaken. Wij praten u dan natuurlijk graag weer bij.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.