Tijdelijke wet biedt meer bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

Als gevolg van de nasleep van de coronacrisis en de alsmaar stijgende kosten hebben veel bedrijven moeite het hoofd boven water te houden. Er wordt verwacht dat veel ondernemers binnenkort zullen besluiten om hun onderneming te beëindigen via een turboliquidatie. Schuldeisers worden vaak niet van deze beëindiging op de hoogte gesteld en komen er later achter dat hun debiteur niet meer bestaat. Het nieuwe wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ is onder meer bedoeld om de positie van schuldeisers bij turboliquidatie te verbeteren.

Wat is turboliquidatie?
Als de onderneming geen bezittingen en bekende baten meer heeft of verwacht, kan het bestuur van de onderneming ervoor kiezen om deze (rechtspersoon) te ontbinden. Daartoe wordt een ontbindingsbesluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Vervolgens wordt de onderneming uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en is de ontbinding een feit.

Het voordeel van een turboliquidatie is dat de onderneming snel wordt opgeheven zonder dat er een vereffenaar aan te pas komt. Ook worden er kosten bespaard. Turboliquidatie is dus een goedkope en snelle manier om een onderneming te beëindigen. 

Op dit moment is een turboliquidatie weinig transparant. Het bestuur hoeft geen enkele (financiële) verantwoording af te leggen voor het ontbindingsbesluit. En publicatie van het ontbindingsbesluit in een landelijk dagblad is niet vereist. Door de turboliquidatie houdt de onderneming (rechtspersoon) direct op te bestaan, ook als deze op dat moment nog schulden heeft. Niet alleen blijven schuldeisers vaak met lege handen achter, zij kunnen nu ook niet beoordelen of er sprake is geweest van onregelmatigheden. Bestuurders komen er gemakkelijk mee weg.

Transparantieverplichting
Het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ heeft als doel mogelijk misbruik van de turboliquidatie te bestrijden. Er worden extra eisen gesteld aan beëindiging van de onderneming via turboliquidatie. De bestuurder van de onderneming wordt verplicht om binnen veertien dagen na het ontbindingsbesluit verschillende stukken bij het handelsregister te deponeren.

Zo moet een balans en een staat van baten en lasten van het lopende en het voorgaande boekjaar worden gedeponeerd. Als dat nog niet is gebeurd, moeten jaarrekeningen over voorgaande boekjaren die nog niet zijn gepubliceerd alsnog worden bekendgemaakt. Het bestuur moet een beschrijving geven van de oorzaak van het ontbreken van baten bij de ontbinding. En als er wel baten waren, van de wijze waarop deze eerdere baten te gelde zijn gemaakt en van hoe de opbrengsten zijn verdeeld. Ook moeten de redenen worden opgegeven waarom de resterende schulden onbetaald zijn gebleven.

Schriftelijk informeren
Nadat de stukken zijn gedeponeerd moet het bestuur alle bekende schuldeisers daarover schriftelijk informeren. Op die manier krijgen schuldeisers de mogelijkheid om de financiële gegevens van de onderneming te raadplegen. En mocht uit die gegevens blijken dat zij zijn benadeeld, kunnen zij sneller onderzoeken welke stappen zij tegen de bestuurder kunnen ondernemen.

Mogelijk bestuursverbod
Wat verder zal veranderen door het wetsvoorstel is dat de rechter aan bestuurders een bestuursverbod kan opleggen als deze bestuurders aan bepaalde voorwaarden niet hebben voldaan en misbruik hebben gemaakt van de turboliquidatie.

Wanneer?
Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Als het zover is, stellen we u natuurlijk op de hoogte!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.