Vakantie: wanneer mag ik?

Het is eindelijk mooi weer in Nederland en de zomervakantie komt er aan. Dat betekent dat werkgevers weer vakantieroosters maken, zodat alles zo goed mogelijk door blijft gaan tijdens de vakantieperiode. Maar wie bepaalt nu eigenlijk wanneer werknemers vakantie kunnen opnemen?

Ga in gesprek
De werknémer heeft het voor het zeggen. Zo staat dat in de wet. Uiteraard moet een vakantie wel op tijd aangevraagd worden, maar werkgevers hebben weinig mogelijkheden om een vakantieverzoek af te wijzen. Dan moet het echt om hele bijzondere omstandigheden gaan. Overigens is het advies meestal: ga gewoon met elkaar in gesprek. Kijk of het enigszins in overleg kan. Veel leuker voor de sfeer en in de huidige coronatijd mag je dit wellicht nog meer dan voorheen, van elkaar verlangen. 

Júíst vrij nemen
Er zijn ook  werknemers die gestimuleerd moeten worden om vakantie op te nemen. Enerzijds om geen stuwmeer aan vrije dagen te laten ontstaan waardoor een werknemer plots drie maanden achtereen verlof kan opnemen. Dat laat zich immers moeilijker opvangen dan de meer gebruikelijke vakantieperiode van drie weken. Anderzijds omdat vakantie een recuperatiefunctie heeft. Oftewel: het is voor ieder mens goed om een periode niet te werken en vrij te zijn zodat nieuw energie kan worden opgedaan. Daar word je ook weer een betere werknemer van. Dit geldt overigens ook voor arbeidsongeschikte werknemers. Ook zij kunnen vakantie opnemen en worden in die periode vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.

Over de datum
Dat de wetgever ook belang hecht aan de recuperatiefunctie blijkt wel uit het feit dat er verval- en verjaringstermijnen gelden. Alle wettelijke dagen (4x de arbeidsduur per week) vervallen per 1 juli van het opvolgende jaar en de bovenwettelijke (alle dagen boven de wettelijke) verjaren 5 jaar na het jaar van opbouw.

Fijne zomer gewenst!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.