Van wie is die grond?

Wie heeft de rechten op een stuk grond? Het antwoord op deze vraag is meestal: dat kan je opvragen bij het Kadaster. Maar soms is dat niet het hele antwoord.

Gewoonte + tijdsverloop = wijziging rechten
Stel: Karel heeft een loods die achterom handig te bereiken is via de oprit van de buurman. Karel maakt daar heel regelmatig gebruik van, de buurman zwaait dan altijd vriendelijk. Als deze situatie 10 jaar heeft geduurd, heeft Karel het recht gekregen om die oprit te gebruiken. Zelfs als de buurman dat niet meer wil. Het recht geldt voor iedere eigenaar van de loods, dus ook na verkoop. Als de buurman niet vrolijk had gezwaaid, maar ook niet op tijd actie had ondernomen, was het recht van overpad naar de loods na 20 jaar alsnog ontstaan. De feiten én de tijd (verjaring) doen hun werk.

Zo werkt dat ook met het eigendom
Zelfs het eigendom van grond kan op deze manier overgaan. Daarvoor is wel méér nodig: degene die de grond gebruikt moet zich als eigenaar gedragen. Dat blijkt bijvoorbeeld als iemand een hek om de grond zet, en andere mensen (onder wie de werkelijke eigenaar) geen vrije toegang meer hebben. Voor deze situatie geldt meestal alleen de lange verjaringstermijn van 20 jaar.

Wat kunt u als grondeigenaar doen?
U kunt een overeenkomst sluiten met de gebruiker. Denk aan een huurovereenkomst: de huurder wordt geen eigenaar door verjaring. Als iemand uw land gebruikt tegen uw wil, is het zaak om binnen de verjaringstermijn in actie te komen. Als de gebruiker uw recht niet erkent, moet u dagvaarden. Alleen schriftelijk uw rechten claimen is niet voldoende. Als een gebruiker zich op verjaring beroept, moet hij aantonen dat de verjaringstermijn voorbij is en dat hij het feitelijke gebruik van de grond al die tijd had. Als de verjaring een feit is, kunt u in sommige gevallen nog compensatie krijgen. Daarvoor geldt een termijn van 5 jaar.

Wat kunt u als grondgebruiker doen?
Als u kunt bewijzen dat u door verjaring rechten heeft verkregen, kunt u de rechter vragen om een verklaring voor recht. Bij percelen van ten hoogste 100 m2 kan de verjaring door een notaris worden vastgesteld. De nieuwe situatie kan dan in het kadaster worden ingeschreven zodat dat weer ‘klopt’.

Wat kunt u als koper van een woning of bedrijfspand doen?
Controleer éérst bij het Kadaster of de erfafscheiding die u ziet in de tuin, klopt met de tekening. En als dat niet zo is: vraag dan aan de verkopende makelaar hoe dat kan, en hoe lang dat al zo is. Zo voorkomt u gedoe of zelfs procedures als u later iets in uw nieuwe tuin wilt doen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.