Verzekeringen en de kleine lettertjes: doe er uw voordeel mee

Voor de verandering een positief verhaal over “kleine lettertjes”. Verzekeringspolissen bevatten soms een aangename verrassing!

Juridische kosten

Bekend is natuurlijk de rechtsbijstandverzekering. Er is veel discussie geweest over het recht van de verzekerde om zelf een advocaat te kiezen. In de meeste polissen is sindsdien de vrije advocaatkeuze opgenomen. Het staat er niet altijd even duidelijk, en de vergoedingen kunnen verschillen van geval tot geval. Het is dus alsnog zaak om goed te kijken wat er preciés is verzekerd als u een beroep moet doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Minder bekend is uw aansprakelijkheidsverzekering vaak juridische kosten dekt als u aansprakelijk gesteld wordt. Hoe die dekking precies in elkaar zit, hangt van uw polis af. Soms moet u alert blijven als de verzekeraar u helpt bij het verweer. Het kan zijn dat u belang hebt dat niet (direct) financieel is, zoals uw reputatie in de markt. Ook vanwege het ‘eigen risico’ – het deel van de schade dat u alsnog zelf betaalt – lopen uw belangen niet helemaal gelijk met die van de verzekeraar. Bijvoorbeeld bij een schikking, vooral bij een relatief laag bedrag. De verzekeraar spaart dan juridische kosten uit; soms lukt het om in ruil daarvoor een deel van het eigen risico te laten vervallen.

Andere kosten

Een verzekeraar is erbij gebaat als hij minder hoeft uit te keren. Vanuit die logica worden kosten gedekt waar je niet direct aan denkt. Bijvoorbeeld een brandverzekering (onderdeel van opstalverzekering) dekt ‘beredderingskosten’. Dat zijn kosten om de schade aan het brandende pand maar ook aan de omgeving (milieu, naastgelegen panden) te beperken. Zeker als haast is geboden, hoeft u niet op toestemming te wachten.  Maakt u zulke kosten vanwege brand bij iemand anders dan kunt u die meestal indienen bij de brandverzekeraar van het brandende pand. Presenteert iemand u een rekening na een brand in uw pand, dan kunt u naar uw eigen verzekeraar verwijzen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.