Weer een werkgever gedwongen tot beëindigen slapend dienstverband

Net als veel andere werkgevers hield ook Menzis een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer slapend. De loonbetaling werd na 104 weken gestaakt, maar het contract werd niet beëindigd. De kantonrechter heeft Menzis nu gedwongen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en de transitievergoeding van ruim € 45.000 te betalen.

Wat er speelde
De werknemer in kwestie is sinds augustus 2015, na een dienstverband van 35 jaar, volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Er is sprake van een ernstige en progressief verlopende ziekte. Meermalen heeft de werknemer zijn werkgever verzocht om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met toekenning van de transitievergoeding. Menzis gaf aan daartoe niet bereid te zijn.

Aankomend pensioen
De werknemer zal in november 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dan geen recht meer hebben op de transitievergoeding. Daarom heeft de werknemer er belang bij dat de arbeidsovereenkomst voor die datum wordt opgezegd. Ze vroeg de rechter om haar werkgever daartoe te dwingen.

Wachten op de wet
Volgens de Wet compensatieregeling transitievergoeding kan een werkgever vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV. Ook voor vergoedingen die nu worden betaald. Maar het voorfinancieren doen de meeste werkgevers liever niet. Ze lopen dan wel risico uiteindelijk duurder uit te zijn. Er wordt namelijk niet meer gecompenseerd dan de verschuldigde transitievergoeding die geldt op de laatste dag van de 104-wekentermijn.

Principeel bezwaar
Menzis gaf aan het contract niet te willen opzeggen, omdat het een principieel bezwaar heeft tegen de betaling van een transitievergoeding aan volledig arbeidsongeschikte werknemers. Het voorfinancieren was voor Menzis geen probleem geweest.

Goed werkgeverschap
Het principiële bezwaar wordt eenvoudig ter zijde geschoven. De wet is daar immers duidelijk over, arbeidsongeschikte werknemers hebben ook recht op de transitievergoeding. Daarnaast stelt de kantonrechter dat het handelen van Menzis in deze zaak in strijd is met goed werkgeverschap. En dus wordt Menzis veroordeeld om de arbeidsovereenkomst op te zeggen en de bijbehorende vergoeding te betalen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.