Welke algemene voorwaarden?

Het blijft lastig: de kleine lettertjes. En als je ze hebt gelezen, welke zijn dan van toepassing als beide partijen verwijzen naar hun eigen voorwaarden? Een battle of forms volgt. Uitgangspunt is dat de partij die zich als tweede beroept op haar algemene voorwaarden die van de eerste partij uitdrukkelijk van de hand moeten wijzen. De manier waarop je dat doet, is van groot belang.

De zaak
Op 28 augustus 2018 boog het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich over zo’n battle of forms. Een onderaannemer verklaarde in zijn offerte dat zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn en zond deze voorwaarden naar de aannemer. De aannemer bevestigde de opdracht en nam in die opdrachtbevestiging op dat zijn voorwaarden van toepassing waren en wees daarbij voorwaarden van onderaannemers, leveranciers en fabrikanten van de hand. Geregeld, zou je zeggen.

Uitspraak
Helaas voor de aannemer oordeelde het hof anders. De afwijzing was niet uitdrukkelijk expliciet en de aannemer had de voorwaarden ook niet ter hand gesteld aan de onderaannemer. Hierdoor wint de partij die zich als eerste beriep op de algemene vooraarden – de onderaannemer – de battle of forms.

Gebruik geen standaardtekst
Maar wat had de aannemer dan moeten doen? Een afwijzing die standaard in de algemene voorwaarden is opgenomen is niet voldoende. Er moet uitdrukkelijk afstand worden gedaan van de toepasselijkheid van de voorwaarden van de betreffende partij. Wees daarop alert, volsta niet met een standaard tekst. En: vergeet nooit je voorwaarden ter hand te stellen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.