Werkgever moet slapend dienstverband van zieke werknemer beëindigen

Een terminaal zieke werknemer wilde dat zijn werkgever de arbeidsovereenkomst zou beëindigen zodat hij de transitievergoeding zou ontvangen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg beslist dat de werkgever het ontslagverzoek binnen twee werkdagen moet indienen, met de toezegging de transitievergoeding van € 144.659,- te voldoen. Opmerkelijk, want voorheen werden deze verzoeken altijd afgewezen.

Je kon als werkgever het dienstverband slapende houden …
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid, waarbij ondermeer de transitievergoeding in het leven is geroepen, laten steeds meer werkgevers het dienstverband van een arbeidsongeschikte werknemer doorlopen. Ook na de 104-wekentermijn waarna er geen opzegverbod meer geldt en het dienstverband beëindigd kan worden. Zo willen werkgevers het betalen van de transitievergoeding ontlopen. En dat kon, want de lijn in de jurisprudentie was dat een werkgever niet ernstig verwijtbaar handelt door het dienstverband slapende te houden.

… maar of dat zo blijft is maar zeer de vraag
Het Scheidsgerecht heeft in deze zaak meegenomen dat werkgever tekort is geschoten in de re-integratie, dat er een spoedeisend belang is nu de werknemer zijn laatste levensfase is ingegaan én dat de werkgever, door de Wet compensatie transitievergoeding, de transitievergoeding vergoed krijgt. En het Scheidsgerecht zet er vaart achter. De werkgever krijgt een dwangsom van € 5.000,- per dag opgelegd voor elke dag dat hij niet aan de uitspraak voldoet.

De uitspraak is op dit moment een absolute uitzondering en de vraag is of ze navolging krijgt. Wordt vervolgd.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.