Werkgever mogelijk aansprakelijk bij sluitende liftdeuren

Bedrijfsongevallen komen regelmatig voor. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam kwam de vraag aan de orde of de werkgever aansprakelijk kan zijn voor het letsel dat een werkneemster heeft opgelopen door een bedrijfsongeval met liftdeuren.

Wat is er gebeurd?
Werkneemster is werkzaam als interieurverzorgster bij werkgever. Zij stelt dat zij letsel heeft opgelopen door een bedrijfsongeval met liftdeuren. De liftdeuren zouden meerdere keren tegen haar aan zijn gekomen op het moment dat zij achterwaarts met de schoonmaakkar de lift verliet. Om die reden heeft zij haar werkgever aansprakelijk gesteld voor het letsel aan haar hand, arm, schouder en hoofd.

Zij stelt namelijk dat er eerder problemen waren met de lift en dat ze daarover heeft geklaagd. Dat betekent volgens haar dat de werkgever haar voor de lift had moeten waarschuwen. Werkgever heeft aangegeven dat er geen eerdere problemen met de lift zijn geweest en dat er dus geen waarschuwingsplicht op haar rust.

Het oordeel
De rechtbank heeft geoordeeld dat vaststaat dat de werkneemster schade heeft opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden. Dit is namelijk onderbouwd door de metagegevens van een foto, de verklaringen van een collega en van de huisarts.

Dan is het de vraag of de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan. De rechtbank heeft geoordeeld dat de werkgever geen specifieke instructies hoefde te geven over het verlaten van de lift, omdat dichtgaande liftdeuren een algemeen bekend risico vormen.

Op het moment dat er wel problemen met de lift waren, had werkgever mogelijk wel een waarschuwingsplicht. Ten tijde van de zitting kon de rechtbank niet vaststellen of er eerdere problemen met de lift waren. De rechtbank heeft daarom aan de werkgever opgedragen om het logboek van de locatie te overleggen. De verdere beslissingen worden aangehouden totdat die informatie is verstrekt en beoordeeld. Wordt vervolgd!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.