Ziek en vakantie, hoe zit het ook alweer?

Even opfrissen: hoe zit het ook alweer met opbouwen, opnemen, verval en uitbetalen van vakantiedagen tijdens ziekte? Dat zetten we hieronder op een rij.

Op vakantie ziek worden
Als een werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek wordt, gelden de dagen vanaf die ziekmelding niet (meer) als vakantiedagen. Uiteraard moet werknemer dit wel aantonen en zich houden aan de regels binnen uw bedrijf rond ziekteverzuim.

Opbouw vakantie tijdens ziekte
De opbouw van wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte wijkt niet af van de reguliere opbouw. Wel kunnen er in de cao of de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen. Zo kom je bijvoorbeeld in meerdere cao’s tegen dat er na 6 maanden arbeidsongeschiktheid geen bovenwettelijke dagen meer worden opgebouwd.

Opnemen vakantie tijdens ziekte
Een zieke werknemer kan gewoon vakantie aanvragen en opnemen. De werknemer krijgt daarmee ‘vrij af’ van zijn re-integratieverplichtingen. Een dergelijk verzoek zal gehonoreerd moeten worden, tenzij dit het herstel belemmert. Of dat het geval is kunt u het beste aan de bedrijfsarts vragen.

Verval vakantie tijdens ziekte
Wanneer een werknemer deels arbeidsgeschikt is en geen vakantie opneemt dan kunnen wettelijke vakantiedagen vervallen, volgens de hoofdregel. Bij voltijd gaat het om 20 dagen die bij opbouw dit jaar niet worden opgenomen voor 1 juli van volgend jaar. Dit is anders als de werknemer redelijkheidwijs niet in staat was om vakantie op te nemen of van vakantie te genieten. Bijvoorbeeld als de werknemer volledig ziek is. Overigens blijft het verstandig om de werknemer te informeren over het aanstaande verval van de vakantiedagen.

Betaling loon tijdens ziekte
Een zieke werknemer heeft maximaal twee jaar recht op doorbetaling loon. De hoogte is door afspraken in cao of de arbeidsovereenkomst vaak 100% in het eerste jaar en 70% in het tweede ziektejaar. Feit is wel dat indien de werknemer vakantie opneemt hij 100% loon krijgt ook als dit in het tweede ziektejaar wordt opgenomen en er nog 70% loon wordt betaald. In diezelfde lijn moeten ook bij ontslag de niet-genoten vakantiedagen vergoed worden tegen 100% van het loon.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.